Odprawy celne

Załatwimy wszelkie kwestie

Odprawy celne

Abyśmy mogli reprezentować Państwa firmę przed urzędem celnym i dokonać odprawy celnej, trzeba dopełnić wcześniej następujące czynności:

 • Złożenie pełnomocnictwa dla naszej agencji celnej (upoważnienie tutaj);
 • Rejestracja w systemach EORI (jeśli nie dokonano tego wcześniej) i PDR;
 • Przygotowanie dokumentacji eksportowej / importowej;

Upoważnienie

Upoważnienie powinno zostać przygotowane w dwóch egzemplarzach. Musi ono zostać podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Państwa firmy (wymienione w ewidencji działalności gospodarczej bądź KRSie). Do upoważnienia należy dołączyć następujące dokumenty:

 • wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (nie starszy niż 3 miesiące);
 • Regon (wg PKD 2007 - "stare" REGONY były ważne do końca 2009r.);
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP;
 • potwierdzenie rejestracji podatnika na potrzeby podatku VAT;
 • zaświadczenie rejestracji VAT-UE (jeśli dokonują Państwo obrotu towarowego w ramach Unii Europejskiej).

Upoważnienie wraz z wyżej wymienionymi dokumentami musi zostać złożone u nas w oryginale przed odprawą celną (może też być wysłane pocztą - jednak musi być już u nas w dniu odprawy). Najlepiej jednak nie czekać z tą formalnością do ostatniej chwili i jak najwcześniej przesłać dokumenty (tym bardziej, że samo złożenie upoważnienia do niczego Państwa nie zobowiązuje).

Za udzielenie upoważnienia należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Najczęściej nasi klienci wolą abyśmy to my uiścili w ich imieniu taką opłatę. Wówczas przy rozliczeniu pierwszej odprawy celnej uwzględniamy dodatkowo owe 17 zł. Jeśli chcą Państwo samodzielnie uiścić tą opłatę proszę o kontakt, podamy dane niezbędne do dokonania przelewu.

Rejsetracja w systemach EORI i PDR

Przed dokonaniem pierwszej czynności w urzędzie celnym, należy dokonać rejestracji w systemie EORI. Rejestracji w EORI dokonuje się jednorazowo. Szczegółowe informacje na temat systemu EORI można znaleźć na stronach internetowych Ministarstwa Finansów w dziale Służba Celna.

Oprócz systemu EORI, istnieje dodatkowo obowiązek rejestracji reprezentantów (czyli agencji celnych posiadających Państwa upoważnienie) w innym systemie o nazwie PDR. Jeśli Państwa firma posiada już wpis w PDR a nasza współpraca będzie miała charakter stały, powinni Państwo zaktualizować listę reprezentantów poprzez dodanie informacji o naszej agencji.

Rejestracji w EORI i PDR jak również aktualizacji wpisów w tych systemach możemy dokonać również my, na mocy udzielonego nam upoważnienia. Będą wtedy potrzebne kopie notarialne dokumentów firmy, o których mowa była wyżej przy upoważnieniu. Proszę też w takim przypadku podpisać i przekazać nam w oryginale "Załącznik nr 5", który jest konieczny do złożenia wniosku o wpis bądź aktualizację wpisu do PDR.

Dokumentacja eksportowa / importowa

Dokumenty jakie należy przedstawić urzędowi celnemu do odprawy celnej zależą od bardzo wielu czynników, dlatego w tej sprawie najlepiej skontaktować się z nami. Najczęściej jednak będą to następujące dokumenty:

 • Faktura na towar;
 • Specyfikacja, protokół załadunku, itp;
 • Dokumenty przekazowe (tranzytowe) w przypadku importu;
 • list przewozowy CMR;

W razie dodatkowych pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt.

Nie bój się pytać!

Jesteśmy tu dla Ciebie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, nie wahaj się - zadzwoń lub napisz.

 

Ważne odnośiki